Farma U Bychů má dlouhou, více než dvousetletou tradici. Její počátky sahají až do 19. století, kdy si v roce 1804 nebo 1805 (prameny se navzájem liší) po velkém požáru v Brloze jakýsi Dudek, řečený Bych, postavil místo shořelého domu v Brloze nové stavení asi jeden kilometr jihovýchodně od Brloha. Přibližně o třicet let později pak hopodářství prodal za 1300 zlatých manželům Janu a Anežce Švarcovým z Českých Chalup. Švarcům pak hospodářství patřilo až do roku 1981, kdy zemřel Jan Švarc, poslední mužský potomek tohoto jména. V roce 1982 se však nejmladší dcera Jana Švarce provdala za Libora Lva a jim farma náleží i v současnosti.

 

U Bychů se vždy hospodařilo soukromě, majitelé odolali všem tlakům na vstup do JZD. I po smrti Jana Švarce si jeho manželka Zdeňka za pomoci dcery a zetě držela alespoň záhumenku a jednu či dvě krávy. V roce 1997 se manželé Lvovi rozhodli obnovit hospodářství ve větším rozsahu, tentokrát se zaměřením na chov skotu bez tržní produkce mléka. Postupně vypověděli pozemky z nájmu družstva a dosud přikupují a připronajímají další. Dnes po nabytí důchodového věku se rozloha zmenšuje a hlavní orientace je na rostlinou výrobu.

 

Dnes farma U Bychů hospodaří na přibližně 10 hektarech a o chod hospodářství se stará především Libor Lev za pomoci syna Jakuba. Hlavní zaměření spočívá v   pěstování obilí a zeleniny, následně zpracování a prodej produktů ze dvora a na farmářských trzích..

 

Poté, co úspěšně prošla přechodným obdobím, získala farma v roce 2010 certifikát ekologického zemědělství. V současné době tedy produkuje  obilí  zeleninu a vejce. V roce 2012 byl do výrobních bloků zařazen i sad, takže se nabídka rozšířila i o ovoce, které v sezoně nabízíme čerstvé a jinak jej zpracováváme sušením. můžeme podle sezony a zásob proto nabídnout sušená jablka několika příchutí podle příslušné odrůdy, sušené hrušky, třešně a švestky. Kromě ovoce sušíme i některé odrůdy tykví a bylinky.  Co nejvíce svých výrobků se snaží prodávat přímo spotřebitelům, a z tohoto důvodu provozujeme pojízdnou prodejnu, se kterou zhruba v měsíčních intervalech navštěvujeme farmářské trhy v JIhočeském kraji.