Lisování pomocí lisu Varfama s pevnou komorou, balíky 120 cm.

V zimním období lesní práce - předmýtní těžba včetně přibližování traktorem, prořezávky, likvidace klestu.